PLATON w ZielMANie

ROADSHOW

Zielona Góra - 29.05.2012 r.

„Przyjdź – Poznaj – Korzystaj!”
ROADSHOW Platformy Obsługi Nauki PLATON na Uniwersytecie Zielonogórskim

 

29 maja (wtorek) 2012 r. o godz. 10.00 w auli nr 2 w bud. Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (A-29) przy ul. Szafrana 4a odbędzie się specjalne ROADSHOW, którego celem jest szczegółowa prezentacja nowoczesnych usług teleinformatycznych dostępnych dla środowiska akademickiego w ramach projektu PLATON.

 

Organizatorem spotkania jest Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.
Pracownicy i studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, biorący udział w ROADSHOW będą mieli okazję zapoznania się z nowymi usługami teleinformatycznymi, stworzonymi w ramach PLATONa oraz możliwościami korzystania z nich.
W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.

 

W programie spotkania zaplanowano m.in.:

 1. Prezentację usług dostępnych w ramach projektu PLATON:
  • wideokonferencje
  • eduroam
  • naukowa interaktywna telewizja HD
  • usługi kampusowe
  • usługi powszechnej archiwizacji;
 2. Zaprezentowanie osób odpowiadających na Uniwersytecie Zielonogórskim za poszczególne usługi projektu PLATON;
 3. Prezentację wozu transmisyjnego (parking przez budynkiem);
 4. Prezentację studia telewizyjnego i sali wideokonferencyjnej (s. 222, II piętro, bud. A-29).

 

Serdecznie zapraszamy, uczestnicy wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

 

Podobne ROADSHOW odbędzie się w ośrodkach akademickich w całej Polsce.
Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia dostępne są na stronie:
http://blog.pionier.net.pl/platon2012/
 

ROADSHOW Platformy PLATON - Zielona Góra - 29.05.2012 r.


Projekt: "Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener uług wspólnych" nr POIG.02.03.00-00-028/08 Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka

Innowacyjna gospodarka Uniwersytet Zielonogórski Unia Europejska

Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN
Konsorcjum PIONIER

Polski Internet Optyczny PIONIER
ul.Noskowskiego 12/14,
61-704 Poznań
office@pionier.gov.pl

Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN
Centrum Komputerowe
Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Podgórna 50a,
65-246 Zielona Góra
tel.: (68) 328 25 25, fax.: (68) 324 40 12
ck@uz.zgora.pl

 

Akademicka Miejska Sieć Komputerowa AMSK w Szczecinie Miejska Sieć Komputerowa BIAMAN w Białymstok Miejska Akademicka Sieć Komputerowa „BYDMAN” w Bydgoszczy Śląska Akademicka Sieć Komputerowa ŚASK Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET w Krakowie Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN w Częstochowie Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski Miejska Sieć Komputerowa KIELMAN w Kielcach Miejska Sieć Komputerowa KosMAN w Koszalinie Miejska Sieć Komputerowa LODMAN w Łodzi Lubelska Akademicka Miejska Sieć Komputerowa LubMAN Miejska Sieć Komputerowa w Opolu MAN Radom Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK w Warszawie Olsztyńska Miejska Sieć Komputerowa OLMAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu Miejska Sieć Komputerowa PulMAN w Puławach Rzeszowska Miejska Sieć Komputerowa Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa TASK Szerokopasmowa sieć komputerowa TORMAN w Toruniu Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN w Zielonej Górze

D&C JARY (C) 2010 ZMSK ZielMAN