PLATON w ZielMANie

Usługa powszechnej archiwizacji

Usługi powszechnej archiwizacji polegać będą na udostępnieniu w skali kraju funkcjonalności zdalnej archiwizacji i backupu danych jako wartości dodanej do ogólnopolskiej akademickiej sieci naukowej PIONIER. Usługa ta jest jednym z elementów koniecznych do zwiększenia niezawodności funkcjonowania każdej jednostki, a skierowana została do środowiska akademickiego, w tym uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz szpitali zależnych od uniwersytetów oraz akademii medycznych. Zapewnienie odpowiedniej jakości usługi zrealizowane będzie przez przedstawicieli jednostek MAN oraz KDM w największych środowiskach akademickich. W 10 lokalizacjach miejskich rozmieszczone zostaną węzły przechowywania danych oraz węzły usługowe, rozproszone geograficznie połączone z optycznymi sieciami miejskimi (zapewniając odpowiednią przepustowość tzw. 'ostatniej mili') oraz siecią krajową (zapewniając odpowiedniej jakości połączenia szkieletowe). Wybór technologii oraz konfiguracja sprzętowa dokonana została z uwzględnieniem parametrów funkcjonalnych oraz ekonomicznych. Usługi powszechnej archiwizacji umożliwiać będą archiwizację danych (tworzenie kopii zapasowej danych, zlokalizowanej w odległym geograficznie miejscu) wraz z możliwością dostępu on-line oraz odtworzeniem kopii zapasowej w przypadku utraty danych podstawowych w trybie 24h x 7 dni w tygodniu. Opisana funkcja jest przykładem outsourcingu usług i dostępna będzie na terenie całego kraju w ramach sieci miejskich oraz w niedalekiej przyszłości w szerokopasmowych sieciach regionalnych. Znaczenie usług oraz ich zapotrzebowanie jest przede wszystkim globalne, z dostępem na terenie całego kraju. Jest to tym samym jedna z głównych wartości dodanych usług powszechnej archiwizacji. Wdrożona funkcjonalność ma z założenia charakter produkcyjny i zwiększa atrakcyjność usług wyższego poziomu udostępnionych w środowisku naukowym. W chwili obecnej powstaje szereg rozwiązań Data Center zwiększających niezawodność funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku komercyjnym. Z drugiej strony są to rozwiązania o ograniczonym zakresie, z reguły skupiającym się w ramach jednego miasta bądź jednego klienta. Nie ma podobnego rozwiązania o tak dużym zasięgu w skali kraju z jednoczesną możliwością bezpośredniego wsparcia przez wykwalifikowany zespół (wdrożona usługa posiadać będzie kadrę bezpośredniego utrzymania i kontaktu z klientem w ramach 10 miast: Gdańsk, Białystok, Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków, Lublin, Kielce, Częstochowa, Wrocław). Dodatkowo proponowane rozwiązanie jest w pełni skalowalne i pozwala na zwiększenie konfiguracji poszczególnych punktów przechowywania danych, punktów usługowych, jak również zamiany punktu usługowego na węzeł przechowywania danych.


Projekt: "Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener uług wspólnych" nr POIG.02.03.00-00-028/08 Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka

Innowacyjna gospodarka Uniwersytet Zielonogórski Unia Europejska

Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN
Konsorcjum PIONIER

Polski Internet Optyczny PIONIER
ul.Noskowskiego 12/14,
61-704 Poznań
office@pionier.gov.pl

Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN
Centrum Komputerowe
Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Podgórna 50a,
65-246 Zielona Góra
tel.: (68) 328 25 25, fax.: (68) 324 40 12
ck@uz.zgora.pl

 

Akademicka Miejska Sieć Komputerowa AMSK w Szczecinie Miejska Sieć Komputerowa BIAMAN w Białymstok Miejska Akademicka Sieć Komputerowa „BYDMAN” w Bydgoszczy Śląska Akademicka Sieć Komputerowa ŚASK Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET w Krakowie Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN w Częstochowie Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski Miejska Sieć Komputerowa KIELMAN w Kielcach Miejska Sieć Komputerowa KosMAN w Koszalinie Miejska Sieć Komputerowa LODMAN w Łodzi Lubelska Akademicka Miejska Sieć Komputerowa LubMAN Miejska Sieć Komputerowa w Opolu MAN Radom Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK w Warszawie Olsztyńska Miejska Sieć Komputerowa OLMAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu Miejska Sieć Komputerowa PulMAN w Puławach Rzeszowska Miejska Sieć Komputerowa Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa TASK Szerokopasmowa sieć komputerowa TORMAN w Toruniu Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN w Zielonej Górze

D&C JARY (C) 2010 ZMSK ZielMAN