PLATON w ZielMANie

Telewizja HD

    Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD, wdrożone w środowisku sieci PIONIER, zapewnią możliwość produkcji, składowania i udostępniania treści audiowizualnych zrealizowanych w technologii HD o tematyce naukowej dla środowiska naukowego i całego społeczeństwa. Realizacja tego celu wymaga opracowania i uruchomienia zintegrowanej platformy usługowej, w której skład wejdą narzędzia produkcji i zarządzania oraz emisji i składowania treści, rozproszony system dystrybucji i udostępniania treści HD w trybie "na żywo" / "na żądanie" oraz środowisko udostępniania usługi w trybie "Application on Demand".

    W ramach projektu uruchomiona zostanie infrastruktura składająca się ze zlokalizowanych w Jednostkach Wiodących MAN i centrach KDM studiów produkcyjnych (6 szt.) i studiów nagrań (15 szt.) oraz wozu transmisyjnego - mobilnego studia produkcyjnego. Wyposażenie to pozwoli na produkcję materiałów audiowizualnych w formie programów oraz transmisji na żywo i umieszczanie ich w repozytoriach treści (2 szt.) lub emisje. Treści te będą udostępniane poprzez rozproszony System Dostarczania Treści HD, który zostanie osadzony w sieci PIONIER. Węzły tego systemu zostaną zlokalizowane w 5 ośrodkach (Regionalne Centra Danych - węzły I poziomu i urządzenia proxy/cache - węzły II poziomu dystrybucji) oraz pozostałych 16 ośrodkach (urządzenia proxy/cache - węzły II poziomu dystrybucji) miejskich sieci komputerowych w Polsce. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wszystkie sieci MAN - a w szczególności ich użytkownicy - zrzeszeni w Konsorcjum PIONIER uzyskają niezawodny i skalowany dostęp do usług audiowizualnych HD w wysokiej jakości.

    Jednocześnie, w ramach projektu uruchomionych zostanie 5 systemów emisyjnych, pozwalających tworzyć, zarządzać i emitować wirtualne kanały telewizyjne "na żywo" w jakości HD, w których ramówkach znajdą się materiały audiowizualne pochodzące z repozytoriów treści oraz koderów transmisji "na żywo", odpowiedzialnych za przygotowanie sygnału realizowanego ze studiów produkcyjnych lub wydarzeń plenerowych (w tym odbywających się poza studiami produkcyjnymi np.: wydarzenia akademickie, konferencje, warsztaty, itp.). Ponadto, w ramach projektu stworzone zostanie środowisko umożliwiające udostępnianie usługi w trybie Application on Demand, ułatwiające integrację udostępnionej platformy.

    Wdrożenie Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD zapewni możliwość udostępnienia środowisku naukowemu zintegrowanej platformy audiowizualnej, wspierającej pełny cykl życia treści cyfrowej. Usługa ta pozwoli na rozwiązanie problemu tworzenia, publikacji i udostępniania treści audiowizualnych w jakości HD na skalę ogólnokrajową, a jednocześnie pozwoli odpowiedzieć na istotne zapotrzebowanie środowiska naukowego w Polsce. Warto podkreślić, iż projektowana usługa jest jednocześnie unikalna na skalę europejską i światową, ze względu na funkcjonalność i kompleksowość proponowanego rozwiązania.

Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Od października 2010 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim działa Telewizja UZ. Materiały produkowane są przy pomocy sprzętu zakupionego w ramach projektu PLATON.

 

 Z naszą produkcją można zapoznać się na stronach Telewizji Uniwersytetu Zielonogórskiego.Projekt: "Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener uług wspólnych" nr POIG.02.03.00-00-028/08 Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka

Innowacyjna gospodarka Uniwersytet Zielonogórski Unia Europejska

Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN
Konsorcjum PIONIER

Polski Internet Optyczny PIONIER
ul.Noskowskiego 12/14,
61-704 Poznań
office@pionier.gov.pl

Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN
Centrum Komputerowe
Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. Podgórna 50a,
65-246 Zielona Góra
tel.: (68) 328 25 25, fax.: (68) 324 40 12
ck@uz.zgora.pl

 

Akademicka Miejska Sieć Komputerowa AMSK w Szczecinie Miejska Sieć Komputerowa BIAMAN w Białymstok Miejska Akademicka Sieć Komputerowa „BYDMAN” w Bydgoszczy Śląska Akademicka Sieć Komputerowa ŚASK Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET w Krakowie Miejska Sieć Komputerowa CzestMAN w Częstochowie Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski Miejska Sieć Komputerowa KIELMAN w Kielcach Miejska Sieć Komputerowa KosMAN w Koszalinie Miejska Sieć Komputerowa LODMAN w Łodzi Lubelska Akademicka Miejska Sieć Komputerowa LubMAN Miejska Sieć Komputerowa w Opolu MAN Radom Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK w Warszawie Olsztyńska Miejska Sieć Komputerowa OLMAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu Miejska Sieć Komputerowa PulMAN w Puławach Rzeszowska Miejska Sieć Komputerowa Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa TASK Szerokopasmowa sieć komputerowa TORMAN w Toruniu Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN w Zielonej Górze

D&C JARY (C) 2010 ZMSK ZielMAN